O Szlachetnej Paczce
i Akademii Przyszłości

Inwestor Społeczny poprzez swoje zaangażowanie wspiera lokalne zmiany społeczne, pomagając swoją darowizną w rozwoju Wolontariatu Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. W całej Polsce jest ich prawie 14 tys., działają w prawie 1000 rejonów, realnie wpływając na lokalne społeczności i historie życia ludzi w potrzebie. W Paczce walczą z biedą, w Akademii pomagają dzieciom z trudnościami w szkole pokonywać trudności i uwalniać ich potencjał.

Szlachetna Paczka
zmieniamy historie życia ludzi w potrzebie

To ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad środowiskowy i podejmują decyzję o włączeniu (lub nie) danej rodziny do projektu. Podczas grudniowego Finału Szlachetnej Paczki darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin. Tylko podczas XVII edycji Szlachetnej Paczki w 2017 roku pomoc materialną w ramach projektu otrzymały w ten sposób 20 073 rodziny, a jej łączna wartość wyniosła prawie 54 mln zł.

Szlachetna Paczka
zmieniamy historie życia ludzi w potrzebie

Mentalność wędkarza. Mówi się, że nie ryba, ale wędka. Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij i złowi rybę. Zawsze sobie poradzi w życiu.

Wszystkie projekty SZLACHETNEJ PACZKI oparte są na pracy na mentalności. To jest zmiana trwała. Chcemy, aby ludzie sami radzili sobie w życiu.

Nie może być tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy, aby wszyscy sobie radzili w życiu.

Lubię ludzi. Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć ludziom w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i darczyńcom.

Pomagamy mądrze. Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.

Chcemy Polaków uczyć jak zarabiać więcej. Jeśli wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz ideał.

Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Nie pomagamy tylko dlatego, że ktoś krzyczy.

Akademia Przyszłości
przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu

Akademia pomaga dzieciom, które z różnych powodów nie potrafią odnaleźć się w sytuacji szkolnej, mają trudności w nauce i wydobywa z nich potencjał. Dzięki zajęciom z tutorem-wolontariuszem oraz unikalnej metodyce mali podopieczni Akademii uczą się stawiać czoła dotychczasowym problemom, nabierają pewności siebie i zaczynają traktować życiowe przeszkody jako wyzwania. Celem programu jest budowanie w „małych ludziach z długą historią” poczucia własnej wartości, rozwijanie ich sprawczości i pewności siebie – tak, by były w stanie samodzielnie radzić sobie w życiu.

Każde dziecko włączone do programu otrzymuje swojego osobistego tutora-wolontariusza i spotyka się z nim raz w tygodniu. Zadaniem tutora jest „znalezienie indywidualnego klucza” do dziecka i poprowadzenie do zmiany nastawienia do świata i wyzwań. Ponadto dzieci objęte programem Akademii biorą udział we wspólnych wyjściach na wydarzenia kulturalne oraz uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Celem Akademii Przyszłości nie jest doraźna pomoc dzieciom w nauce. Tutor nie jest dla dziecka korepetytorem, ale przewodnikiem. I tak jednak 85% podopiecznych (dane za rok szkolny 2017/2018) poprawia swoje oceny dzięki udziałowi w projekcie.

Akademia Przyszłości
w pigułce

System Motywatorów Zmiany
Gdy dostajemy fajny prezent, to nam się bardziej chce. To jest jeden motywator. My dla dzieci stworzyliśmy cały system motywatorów. Doświadczeń, które sprawiają, że dziecku się chce.

Indywidualna praca dziecka z tutorem
To wolontariusz, który indywidualnie pracuje z dzieckiem. Najpierw szuka „klucza” do dziecka, by otworzyć je na rozwój, a potem przygotowuje do prawdziwego życia.

Kontrakt
Dziecko razem z tutorem opracowuje zasady wspólnej pracy. Współtworzy je. Zasady obowiązują zarówno tutora, jak i dziecko. Dziecko od początku jest partnerem.

Indeks Sukcesów
To mała-duża innowacja edukacyjna. W indeksie tutor wpisuje sukcesy – najpierw małe, najmniejsze. A z czasem, przez kolejne wpisy tworzy w dziecku nawyk wygrywania.

Darczyńca, który jest jak Anioł
Szukaliśmy właściwego słowa. Anioł. To dobre określenie. Anioł stróż. Przeprowadza dzieci przez drogi pełne niebezpieczeństw. Wierzy w nie, kibicuje mu. Funduje Indeks.